سرمایه گذاران در مورد افزایش هزینه های نیروی کار و کمبود عرضه که به تغذیه تورم کمک کرده است ، پیوسته می شنوند. زمان تفکر طولانی مدت در مورد چگونگی پیش قدم شدن است-یعنی چگونه از دست دادن قدرت خرید جلوگیری کنیم.
بیل مک ماهون ، مدیرعامل و سرپرست سرمایه گذاری برای استراتژی های فعال در Schwab Asset Management ، از شرکت هایی که سود تقسیمی می پردازند و جریانهای نقدی قوی دارند ، حمایت می کند. در شرایط تورمی کنونی ، وی به سرمایه گذاران پیشنهاد می کند شرکت هایی با مارک های بسیار قوی مانند شرکت های فوق را در نظر بگیرند.
آ…

source

توسط خبرساز