در بحث جاری در مورد افزایش مالیات برای دولتهای غنی و چند تریلیون دلاری که برای شبکه امنیت اجتماعی هزینه می شود ، مقدار بسیار کمتر دلار توجه زیادی را به خود جلب می کند.
در پیشنهاد دولت بایدن ، نظارت بر درآمدهای داخلی بر حساب های مردم باید به 600 دلار برسد.
به طور خاص ، دولت …

source

توسط خبرساز