بسیار مهم است که بدانیم مشتری در بخش کشاورزی از نظر نیازهای انرژی مورد نیاز است. پس از درک ، می توان به یک سیستم پایدار که قدرت کافی تولید می کند ، نگاه کرد.
ژاکو بوتا ، مدیرعامل Solareff ، با ویرایشگر Moneyweb ، رایک ون نیکرک ، در این مورد و موارد دیگر گفتگو می کند.
Botha یک مهندس برق حرفه ای است که علاقه زیادی به فناوری دارد که می تواند امکانات پایدار آینده را ایجاد کند.
اولین بانک ملی (FNB) برای شما آورده است.
Moneyweb هیچ محصول یا خدماتی را که در مقالات حمایت شده در پلت فرم ما تبلیغ می شود تأیید نمی کند.
فرد باید نیازهای انرژی را تجزیه و تحلیل کرده و بر این اساس راه حل ها را تنظیم کند.
source

توسط خبرساز