اکتبر ماه بازنشستگی است و ما در یک سری از چهار قسمت Money Savvy روی این جنبه مهم برنامه ریزی مالی تمرکز خواهیم کرد.
در این قسمت ، ریچوس نل ، یک برنامه ریز مالی معتبر در PSG Wealth ، در مورد اقداماتی که باید انجام دهید هنگامی که متوجه می شوید ممکن است پس انداز بازنشستگی خود را هدف قرار ندهید ، مورد بحث قرار می دهد: این که آیا باید یک دوره کاری طولانی تر را در نظر بگیرید ، آیا کوچک سازی خانه می تواند به شما کمک کند یا خیر. می تواند درآمد شما را با حقوق بازنشستگی دولتی تکمیل کند.
SIGN IN ثبت نام
ریچوس نل از PSG Wealth راهنمایی هایی در مورد چگونگی جبران پس انداز بازنشستگی خود در صورت عقب ماندگی ارائه می دهد.
source

توسط خبرساز