جستجوی NEW SENS و قیمت سهام JSE
اطلاعات بیشتر در مورد برنامه
بر اساس تصمیمی که اواخر روز سه شنبه در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد ، برزیل محدودیتی را که مانع ورود افراد از انگلستان ، آفریقای جنوبی و هند به این کشور به دلیل همه گیری کووید -19 می شد ، لغو کرد.
این کشور آمریکای جنوبی گفت که این اقدام در مورد مسافرانی که با هواپیما وارد می شوند اعمال می شود. آنها فقط باید یک آزمایش منفی برای کروناویروس نشان دهند ، این بدان معناست که اثبات واکسیناسیون مورد نیاز نیست.
به گفته دولت برزیل ، ورود خارجیانی که از راه زمینی وارد می شوند همچنان از ورود آنها به این کشور جلوگیری می شود.
SIGN IN ثبت نام
برابری قیمت بین وسایل نقلیه برقی و خودروهای موتور احتراق داخلی در حال نزدیک شدن است – BloombergNEF.
source

توسط خبرساز