جستجوی NEW SENS و قیمت سهام JSE
اطلاعات بیشتر در مورد برنامه
به گزارش ساندی میل به نقل از جان منگودیا ، رئیس بانک ذخیره زیمبابوه ، بانک مرکزی زیمبابوه برای سومین بار چشم انداز تورم پایان سال خود را تا 53 درصد تجدید نظر کرد.
منگودیا به نقل از روزنامه هفتگی هراره گفت: "تورم سالانه به احتمال زیاد سال را بین 35 تا 53 درصد پایان می دهد ، در حالی که اهداف تجدید نظر شده بین 25 تا 35 درصد است." پیش بینی اولیه تورم سالانه این بانک برای پایان سال کمتر از 15 درصد بود.
افزایش قیمت جهانی کالاها ، افزایش برنامه ریزی شده تعرفه های برق و تضعیف پول داخلی در برابر دلار آمریکا در بازار سیاه از عوامل تورمی عنوان شد. تورم سالانه در سپتامبر به 51.55 درصد افزایش یافت که اولین افزایش در هشت ماه گذشته بود.
© 2021 بلومبرگ
SIGN IN ثبت نام
101 راهنمای شما برای تشکیل یک بیمه نامه موفق.
source

توسط خبرساز