گروه تجاری شاد Reddit از معامله گران خرده فروشی اکنون چیزی دارند که تقریباً به عنوان "مادر همه فشارهای کوتاه" مشتاق آن بوده اند: توجه کن گریفین.

source

توسط خبرساز