سقوط SIOUX ، SD (AP) – تنها چند روز پس از آنکه یک آژانس داکوتای جنوبی برای رد درخواست دخترش برای تبدیل شدن به یک ارزیابی کننده املاک و مستغلات حرکت کرد ، فرماندار کریستی نوئم کارمند دولتی که اداره آژانس را بر عهده داشت ، ناظر مستقیم زن و وزیر کار دولت دختر نعیم نیز شرکت کرد.
کسیدی پیترز ، 26 ساله ، در نهایت در نوامبر 2020 ، چهار ماه پس از ملاقات در دفتر مادرش ، گواهینامه گرفت. یک هفته پس از آن ، وزیر کار با رئیس آژانس ، شری برن ، تماس گرفت …

source

توسط خبرساز