برزیل برای استادیوم جام جهانی که اکنون تقریباً متروکه است 300 میلیون دلار هزینه کرد

توسط خبرساز